• O F E R T A
  Informacja dla osób dorosłych zainteresowanych korzystaniem z pracowni / uczestnictwem w zajęciach / nauką ceramiki


  Korzystanie z pracowni / uczestnictwo w zajęciach grupowych / indywidualna nauka prowadzona w pracowni ceramiki Kuge Art są odpłatne. W cenę wliczone są wszelkie materiały, tak aby osoby korzystające z zajęć nie ponosiły żadnych innych dodatkowych kosztów. Cena obejmuje także korzystanie z narzędzi i przyborów znajdujących się w pracowni, podstawowych szkliw i angob udostępnianych przez instruktora oraz dwukrotny (biskwitowy a potem ostry) wypał prac wykonanych na zajęciach. Prace wykonane na zajęciach są własnością ich autorów i są im oddawane.
  Dodatkowo na miejscu istnieje możliwość zakupu wszelkich materiałów z zakresu ceramiki a także odpłatnego wypału prac wykonanych poza zajęciami.


  Nauka ceramiki i sztuki dekoracyjnej obejmuje:

  I Ceramikę artystyczną
  II Sztukę dekoracyjną

  I. Zakres ceramiki artystycznej obejmuje naukę podstawowych technik lepienia z gliny
  a. wygniatanie z kuli
  b. tworzenie kształtu z wężyków (metoda sznurowa)
  - kształty wężyków - elementem dekoracyjnym
  - struktura wężyków zagubiona przez wygładzenie
  c. z plastrów
  - tworzenie kształtów przestrzennych z plastrów
  - oklejanie plastrami kształtu wymyślonego lub już stworzonego
  d. z bryły - metoda rzeźbiarska

  II Sztuka dekoracyjna w ceramice
  - zdobienie przy użyciu różnorodności materiałów, tkanin, faktur przedmiotów, materiałów naturalnych i ekologicznych,
  - wykorzystanie materiałów charakterystycznych dla danej pory roku,
  - zdobienie przy pomocy form gipsowych do odciskania,
  - zdobienie przy użyciu farb i szkliw ceramicznych,
  - malowanie na płytkach ceramicznych.

  Sposób przeprowadzenia zajęć w pracowni:
  - jednorazowo
  - cyklicznie
  - indywidualnie
  - grupowo

  Gwarantujemy pełne zaopatrzenie w materiały i odpowiednie narzędzia oraz wypalanie wykonanych przedmiotów.

  Kontakt: tel. 0 510 160 536

  kontakt e- mail: kugeart@gmail.com